Domenet er ikke i bruk, da Hotel Dølen nå er solgt.

This domain is not in use, as the Hotel Dølen is sold.

www.hoteldolen.no